QRZ call zoeken

Einde inschrijving veldweekend
34Days 22Hours 16Minutes 51Seconds

RFDX op de Molendag 11 mei 2019.

Nationale Molendag Datum: zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 Land / gebied.
Nederland Soort: Folkloristisch Nederland Nationale Molendag. 
Iedere tweede zaterdag (zondag) in mei is het ‘Nationale Molen- en Gemalendag’. 
Een jaarlijkse dag sinds 1972 waarop meer dan 600 wind- en watermolens.
En gemalen zijn geopend zijn voor het publiek. 
Molens hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld.
Bij de ontwikkeling van ons land zeker een grote rol. 
Niet voor niets is het beeld van de molen iconisch voor Nederland. 
En al hebben molens hun economische functie verloren.
Deze zijn nog steeds op veel plekken draaiend te bewonderen.
Wij gaan ons profileren op de zaterdag als RFDX Radio Amateur vereniging.

Velddag RFDX vereniging 18 Mei 2019

Wij gaan weer heerlijk dagje zenden ergens in het veld bij Bad Bentheim.
We verzamelen ons eerst om 09.30 bij Shell tankstation in De Lutte.
Daarna gaan we naar veld toe om de boel op te bouwen 
en gezamenlijk te zenden.
Wie van jullie een stroomaggregaat, antenne's, masten, 
partytent en zenders heeft mag het meenemen.
Na het dagje verbindingen en lol  gaan we heerlijk uit eten. 
let wel het eten is voor je eigen rekening.
Er zal koffie en thee aanwezig zijn, ik heb er een kaart bij gezet.
Voor diegene die wat later komen op de velddag dan weet je ons te vinden.
Er hangt ook een banner met RFDX er op als herkenningspunt.

Meer info ???

Pinksterkamp 2019.

Het RFDX Pinksterkamp gaat van start.
In het weekend van het Pinksteren is het weer zover.
We gaan weer een gezellig weekend organiseren.
Datum 7/8/9/10 Juni.Adres: Kloosterhoeksweg 8Postcode 7642-LZ Wierden.
Aankomst zal zijn op Vrijdag vanaf 10.00 uur.
Met vrijdag avondmaaltijd.Zaterdagmorgen ontbijt.
Zaterdagavond BBq.
Zondagmorgen ontbijt.
Zondagavond warme maaltijd.
Maandagmorgen ontbijt.
Maandagmiddag opruimen met het motto samen uit samen thuis.
Er zal de nodige catering zijn wat betreft Friet.
En de gehaktballen en natuurlijk drank enz.
De Catering wordt in hoofdzaak geregeld door Jerry en Cees.
En als ze hulp nodig hebben dan horen we het vanzelf.
De vergoeding is 60 € P.P. voor het hele Pinksterweekend.
Kinderen tot 12 jaar is de vergoeding 30 € voor het hele weekend.
Komt U alleen voor zaterdag BBq zijn de vergoedingen 15 € P.P. 
En voor kinderen tot 12 Jaar 7,50 €.
Inschrijf sluiting is 30 Mei 2019 !!!!
Daarna krijgt U de gegevens en mogelijkheid om 
de vergoeding te voldoen aan de Vereniging.
73 het activiteiten team.https://www.rfdx.eu/aanmelden-veldweekend/
28 September 2019 Radio markt Restaurant de Lichtmis afslag a28.
Elke zaterdag de ronde van Oost Nederland op 27.395 Usb.
I.S.M. Erwin 19RF039-PD3EL en Ruurd 19RF179 en Rene 19RF027.
 En is alleen te beluisteren via de ether op 27.395 Mhz USB kanaal 39.
En het word doorgegeven op de Teamspeak server.
En wel op het ( clubhonk ) in de Room Twente 007 Rene Bakker.
Genoeg luister en praat plezier dus.

En in het laatste weekend van de maand het nieuwsbulletin.
Met Jack En Sjaak op de nodige steunzenders.
Hieronder vindt u de frequenties waar onze rondes zijn te beluisteren.
Deze uitzending is via diverse frequenties in het land te volgen.
Lees hieronder de frequentie nabij uw woonplaats.
Op de laatste zaterdag van de maand is hier vanaf 22:00 uur.
Kunt U het RFDX nieuwsbulletin & Gezelligheidsronde beluisteren.
Verzorgt door Sjaak 19RF008 en Jack 19RF001/PA9RF .
Ze Zullen ons weer van het laatste nieuws voorzien omtrent onze hobby.
En nieuws over andere leuke wetenswaardigheden.
Dit alles is Live on Air te beluisteren via dit kanaal op TS.
Of via onze steunzenders en via de RFDX app en stream op www.rfdx.eu.
Steunzender Utrecht en de polders 27.345 Mhz Kanaal 34 in Usb.
Steunzender Veluwe 27.375 Mhz Kanaal 37 in Usb.
Steunzender Randstad 26.985 Mhz Kanaal 3 in Usb.
Steunzender Rijnmond 27.245 Mhz Knaal 25 Usb.
Steunzender Drechtsteden 26.985 Mhz kanaal 3 in Usb Reserve.
Steunzender West Friesland 27.035 Mhz Kanaal 7 Usb.
==============================================================

avg wetgeving

Rfdx vereniging, gevestigd aan Allendesingel 38 6716GR Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.Rfdx.eu Allendesingel 38 6716GR Ede 0657558075
Martijn Verhoef is de Functionaris gegevensbescherming van Rfdx vereniging Hij/zij is te bereiken via Pd7mv@rfdx.eu
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Uw rfdx call en eventueel hamradio callsign

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rfdx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– De RFDX deelt in uitzonderlijke gevallen uw email adres met de clubs waar wij mee samen werken

Zoals ECBF en de EURAO

Deze zullen u alleen benaderen via mail als er met de RFDX tot een overeenkomst is over de inhoud van de email die zij gaan sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Rfdx vereniging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Rfdx vereniging ) tussen zit. Rfdx vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Rfdx vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie’n) van persoonsgegevens: ( Categorie ) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Rfdx vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Rfdx vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Bestuur@rfdx.eu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rfdx vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rfdx vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Rfdx vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Bestuur@rfdx.eu


Copyright  RFDX © 2019. All Rights Reserved.