Hier vind u info over de cursussen die bij ons in Jip & Janneke taal gegeven word.

en als u nog twijfelt, hieronder vind u paar verhalen over hoe de cursisten het ervaren hebben.

Na tientallen jaren naar de radioscanner te hebben geluisterd heb ik
ongeveer 10 jaar geleden besloten om mijn Novice te gaan halen.

Na diverse pogingen bij diverse organisaties waarbij ik altijd na een les of 5 á 6 opgaf omdat ik totaal niet technisch ben en dus het spoor al snel bijster was.

Toen ben ik in oktober 2018 aan de Novice cursus bij de RFDX begonnen.
Wat direct opviel was de ontspannen manier van les geven.
Duidelijke uitleg serieus en op zijn tijd een beetje humor en domme vragen bestaan niet.

Na een week of 6 a 8 merkte ik al behoorlijke vooruitgang, in de tweede helft van de cursus waren al mijn oefenexamens “geslaagd”. Je moet het zelf doen, maar met de onuitputtelijke steun van Jack, Koos en Erwin ben ik op 6 maart met 3 fout geslaagd.

Een echte aanrader.

19RF715-PD1RVB René van Berkum
Almere

Sinds een aantal maanden heb ik mijn oude hobby weer opgepakt.
Ik had een oud “bakkie” gekocht en een antenne op de schoorsteen geschroefd en klaar was is. Maar zo druk het vroeger was, zo stil is het nu op de 11 meter. Via internet en Facebook kwam ik terecht bij de Romeo Foxtrot DX club. Daar zag ik een bericht voorbij komen dat ze cursussen organiseerde voor de clubleden.

Ik twijfelde geen moment en heb mezelf aangemeld en ingeschreven bij deze levende club. Omdat ik toch meer uit de hobby wilde halen, heb ik besloten om de Novice cursus te gaan volgen.

In oktober 2018 ben ik begonnen aan deze cursus die is georganiseerd door de RFDX. Mijn voorkennis van de gewenste techniek was nihil, maar de manier waarop deze leerstof behandeld werd door Jack, Koos en Erwin gegeven is echt subliem!

Alles werd goed en duidelijk en met een lekkere dosis humor uitgelegd, en als je het niet begreep deden ze het gewoon nog een keer.

Wat ik als zeer prettig ervaarde was het trainen van oude examens. Ik zag mijn fouten antwoorden na enkele weken teruglopen. In het begin was het pittig, maar met het verloop van tijd werd het steeds makkelijker en kwam de “herkenning” naar boven.

In maart 2019 hebben we met de meeste van onze groep examen gedaan en zijn we op 2 na allemaal geslaagd en hebben we onze licentie! Ik ben de cursusleiders zeer dankbaar voor hun steun.
Jack, Koos en Erwin.. Bedankt!

Groetjes,
19RF688-PD7FBK Frank

avg wetgeving

Rfdx vereniging, gevestigd aan Allendesingel 38 6716GR Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.Rfdx.eu Allendesingel 38 6716GR Ede 0657558075
Martijn Verhoef is de Functionaris gegevensbescherming van Rfdx vereniging Hij/zij is te bereiken via Pd7mv@rfdx.eu
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Uw rfdx call en eventueel hamradio callsign

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rfdx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– De RFDX deelt in uitzonderlijke gevallen uw email adres met de clubs waar wij mee samen werken

Zoals ECBF en de EURAO

Deze zullen u alleen benaderen via mail als er met de RFDX tot een overeenkomst is over de inhoud van de email die zij gaan sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Rfdx vereniging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Rfdx vereniging ) tussen zit. Rfdx vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Rfdx vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie’n) van persoonsgegevens: ( Categorie ) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Rfdx vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Rfdx vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Bestuur@rfdx.eu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rfdx vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rfdx vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Rfdx vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Bestuur@rfdx.eu


Copyright  RFDX © 2019. All Rights Reserved.