bestanden in pdf

1- Beste Cursisten hierbij even wat dingen vooraf

1- Beste Cursisten hierbij nogmaals de inlog voor het Virtuele clubhonk van de RFDX

2- Cursusboekje Novice

3- Examenregeling frequentiegebruik

4- Gebruikersbepalingen-amateurfrequentiegebruik

5- Gebruiksregels, procedures en regelgeving Amateurdienst

Examenregeling frequentiegebruik-2008

Examenregeling frequentiegebruik-wijziging-2008AT

Examenregeling-frequentiegebruik-2008

Gebruiksregels, procedures en regelgeving Amateurdienst weetjes

 

bestanden in word

1- Beste Cursisten hierbij even wat dingen vooraf

1- Beste Cursisten hierbij nogmaals de inlog voor het Virtuele clubhonk van de RFDX

2- Cursusboekje Novice

3- Examenregeling frequentiegebruik

4- Gebruikersbepalingen-amateurfrequentiegebruik

5- Gebruiksregels, procedures en regelgeving AmateurdienstExamenregeling

frequentiegebruik-2008

Examenregeling frequentiegebruik-wijziging-2008AT

Examenregeling-frequentiegebruik-2008

Gebruiksregels, procedures en regelgeving Amateurdienstweetjes

 

examens

200920102011201220132014201520162017

20090115 N-examen

20090212 N-examen

20090312 N-examen

20090409 N-examen

20090507 N-examen

20090604 N-examen

20090702 N-examen

20090820 N-examen

20090917 N-examen

20091015 N-examen

20091112 N-examen

20091210 N-examen

20100114 N-examen

20100211 N-examen

20100311 N-examen

20100408 N-examen

20100506 N-examen

20100603 N-examen

20100701 N-examen

20100812 N-examen

20100901 N-examen

20100916 N-examen

20101014 N-examen

20101111 N-examen

20101209 N-examen

 20110113 N-examen

20110210 N-examen

20110310 N-examen

20110409 N-examen

20110512 N-examen

20110609 N-examen

20110707 N-examen

20110811 N-examen

20110907 N-examen

 20120307 N-Examen

20120502 N-examen

20120905 N-examen

20121107 N-Examen

 20130306 N-examen

20130515 N-examen

20130904-1 N-examen

20131106-1 N-examen

20131106-2 N-examen

 20140305-1 N-examen

20140305-2 N-examen

20140523-1 N-examen

20140523-2 N-examen

20140903-1 N-examen

20140903-2 N-examen

20141105 N-examen

 20150108 N-examen

20150304 N-examen

20150513-1 N-examen

20150513-2 N-examen

20150528 N-examen

20150902 N-examen

20151104 N-examen

 20160302 N-examen

20160511 N-examen

20160527 N-examen

20160907 N-examen

20161102 N-examen

 20170111 N-examen

20170301 N-examen

20170524 N-examen

20170906 N-examen

20171101-N-examen

 

avg wetgeving

Rfdx vereniging, gevestigd aan Allendesingel 38 6716GR Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.Rfdx.eu Allendesingel 38 6716GR Ede 0657558075
Martijn Verhoef is de Functionaris gegevensbescherming van Rfdx vereniging Hij/zij is te bereiken via Pd7mv@rfdx.eu
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Uw rfdx call en eventueel hamradio callsign

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rfdx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– De RFDX deelt in uitzonderlijke gevallen uw email adres met de clubs waar wij mee samen werken

Zoals ECBF en de EURAO

Deze zullen u alleen benaderen via mail als er met de RFDX tot een overeenkomst is over de inhoud van de email die zij gaan sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Rfdx vereniging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Rfdx vereniging ) tussen zit. Rfdx vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Rfdx vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie’n) van persoonsgegevens: ( Categorie ) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Rfdx vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Rfdx vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Bestuur@rfdx.eu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rfdx vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rfdx vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Rfdx vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Bestuur@rfdx.eu


Copyright  RFDX © 2019. All Rights Reserved.