De Radio Friends of Dx.

Wie zijn wij !!!!!

De Romeo Foxtrot DX vereniging ( Radio Friends of Dx ) is een vereniging zonder winst oogmerk die in 2012 is opgericht door bevriende zendamateurs.

De RFDX is een gemoedelijke vereniging met mensen die veel voor elkaar over hebben.

Juist daarom zit ook in onze slogan “Courtesy and friendship“verweven.

Gelicenceerde en Dx Amateurs beoefenen bij de Vereniging gezamelijk de Radiohobby.

Doorstromen naar Novice kan bij ons door gebruik te maken van de gratis Novice lessen die online in ons Clubhonk gegeven worden.

De Full licence Cursus wordt op dit moment naar gekeken of daar genoeg animo voor is .

Niets is mooier dan samen een evenement te organiseren zoals de Nationale Molendag,Veldweekenden, maar ook een evenement als 70 jaar Market Garden op de

Ginkelse heide en de Nationale Monumentendagen.

Het lidmaatschap bij onze Vereniging is gratis .

======================================

Who are we, or, what is the RFDX Group

The Romeo Foxtrot DX Association (Radio Friends of DX) is a non-profit association that was founded by fellow radio amateurs.

The RFDX is an association of friends and that is expressed in our slogan ”Courtesy and Friendship”

At the RFDX Association, Licensed and DX Amateurs, practice their joint Radio hobby.

By participating in our free and online “Novice Lessons” members can become a “Novice”.

We are going to see if we are going to give a full licence course.

Nothing is more beautiful than to organize and promote our RFDX Group and our hobby by participating at national outdoor events such as “the Day of Windmills”,   ”

the Day of Monuments.” And Market Garden “

 The membership of our Association is free. 

  

This year we are cellebrating our 5th anniversary

RFDX Vereniging
KVK . 000056335369.
Te Arnhem

Donatie aan de Vereniging ??

Rekening nr van de Vereniging .

NL45INGB 0000430181

T.N.V. J.Schuurman inzake RFDX Donatie.

 

Copyright © 2017 RFDX All Rights Reserved.